Krapkowice - informacje


22.337
mieszkańców Krapkowic
10.737
mężczyzn
11.600
kobiet

2.799
w wieku przedprodukcyjnym

14.006
w wieku produkcyjnym

5.532
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

93
zawarto małżeństw

178
urodzeń

287
zgonów

-109
przyrost naturalny
miasto Krapkowice
dochody

117.561.048
wydatki

123.643.952
struktura wydatków Krapkowic

662.521
0,536%
Rolnictwo i łowiectwo

21.467.310
17,362%
Transport i łączność

11.147.697
9,016%
Administracja publiczna

38.244
0,031%
Turystyka

629.316
0,509%
Gospodarka mieszkaniowa

59.670
0,048%
Działalność usługowa

185.106
0,150%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.703
0,001%
Obrona narodowa

937.455
0,758%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

935.651
0,757%
Obsługa długu publicznego

31.275.272
25,295%
Oświata i wychowanie

492.783
0,399%
Ochrona zdrowia

10.537.360
8,522%
Pomoc społeczna

284.989
0,230%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

751.238
0,608%
Edukacyjna opieka wychowawcza

11.506.829
9,306%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.502.778
2,833%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.797.072
2,262%
Kultura fizyczna i sport

26.430.962
21,377%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-11-27 02:22
REKLAMA
pogoda Krapkowice
-4.8°C
wschód słońca: 07:23
zachód słońca: 15:48
Koronawirus
opolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Krapkowicach

kiedy
2024-01-21 17:00
miejsce
Gminny Ośrodek Kultury, Walce, Ul....
wstęp biletowany